Skip to content Skip to footer

Dokumenty

 

NIE pytajcie nas o przynależność do SOIT, SAR, SITE, SKKP, ani PKP czy PCK.
NIE zabiegamy o członkostwo stowarzyszeń oraz klubów agencji eventowych i
wyjazdowych, bo to nie ich papiery i certyfikaty o nas świadczą, tylko referencje
naszych klientów.
NIE stowarzyszenia organizują wyjazd, nie one biorą odpowiedzialność – tylko my.
I nie ich opinie, lecz naszych Klientów są najważniejsze.
NIE mamy też certyfikatów Dobrej Firmy, Firmy Godnej Zaufania, Solidnej Firmy,
Pewnego Kontrahenta, czy Lauru Wiarygodności. Jak zaczynaliśmy działalność
ich nie było, więc i teraz nie są nam do niczego potrzebne.

NASZYMI NAJWAŻNIEJSZYMI PAPIERAMI SĄ OPINIE, REFERENCJE I
REKOMENDACJE KLIENTÓW ORAZ WERDYKT RYNKU.

Średnia ocena z wszystkich imprez– 4,87

Prowadzimy działalność na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej oraz zaświadczenia o
wpisie do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych
prowadzonego przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 687/31/2016.

W związku z prowadzoną działalnością mamy gwarancję ubezpieczeniową
Wienner TU S.A. Vienna Insurance Group o na kwotę 1 169 600 PLN spełniającą
wymogi ustawy o imprezach turystycznych.